Algemene voorwaarden de spelregels

Studio Valentijn is aangesloten bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) Zij behartigt de belangen van de aangesloten ontwerpers.

 Studio Valentijn voldoet aan de waarborg dat BNO-leden voldoen aan de door de vereniging gestelde normen inzake professionele vakuitoefening.
In de praktijk betekent dit dat wij hebben aangetoond dat we een door de BNO erkende HBO-opleiding hebben afgerond. In het geval van Annelies Valentijn  betreft dit een bachelor Interior Architecture aan de  Willem de Kooning Academie te Rotterdam.
Daarnaast heeft Studio Valentijn zich verbonden aan een gedragscode. Daarbij vormen de algemene voorwaarden van de BNO een raamwerk voor heldere afspraken tussen opdrachtgever en ontwerp studio.

 Wij hanteren de algemene voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers ( BNO) febr. 2013. Deze kunt u hier downloaden als pdf.
Voor levering van prodcuten gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Deze kunt u hier downloaden als pdf. Desgevraagd kunnen wij u ook een kopie per e-mail of post toezenden.
logo_architectenregister01
 BNO-logo
interieurarchitectBNO_zwart